Pryncypium

  • 4.3 звезд, основано на 27 отзывах

RUR 412.09

  • В наличии

Jak masz na imię? – słyszymy setki razy w życiu


Поделиться:

Aniela za m od , lecz do wiadczon przez los dziewczyn , staraj c si zapewni swoim najbli szym byt i uratowa rodzinne gospodarstwo

Co wydarzy si , kiedy po cz ich uczucia, ale rozdziel zasady, wed ug kt rych yj Czy Aniela b dzie potrafi a przyj trudny dar Zoltana Daj si ponie swojemy Ipsum i wkrocz w niebezpieczny, ekscytuj cy wiat Melissy Darwood

Czy jednak mamy wiadomo , e imi mo e nas definiowa , wp ywa na to, jacy jeste my Czy kieruj nami impulsy cia a Lokum , odruchy psychiki Ipsum , czy te mo e tajemnicze, odwieczne Nomen imi Zoltan jest pot nym cz onkiem staro ytnej tajnej organizacji, stoj cej na stra y praw Pryncypium i strzeg cej wiedzy o Nominach

Dzieli ich wszystko status spo eczny, osobowo i wyznawane warto ci

Imi towarzyszy nam od narodzin a po kres naszych dni

Jej najnowsza ods ona pe na jest silnych uczu , niefortunnych decyzji i katastrofalnych pomy ek

Julita Sobolewska, Polacy nie g si www.polacyniegesi.org To co , z czym nie spotkali my si w adnej innej powie ci

Martha Oakiss, Secret-Books.blogspot.com

To szalony mix fantasy i romansu, zawieraj cy pikantne sceny erotyczne

czy maj ca tysi ce lat wsp lna historia

Pryncypium to niesztampowa opowie new adult z elementami fantastyki, gdzie uczucie mi o ci mo e by zar wno lekarstwem jak i trucizn

Похожие товары